Fyzická ostraha objektů je stěžejní oblastí našich komplexních bezpečnostních řešení. Jako jedna z mála firem v ČR se můžeme pochlubit dlouholetými zkušenostmi s ostrahou velkých komplexů v Německu, kde přísné bezpečnostní standardy a nároky na dodavatele služeb neznají kompromis. Toto know-how přenášíme do ČR a zvedáme tak kvalitu služeb ochrany osob a majetku i kvalifikaci strážných na jinou úroveň.

Plně digitalizovaná fyzická ostraha objektů tvoří spolu se zabezpečovacími systémy a nepřetržitým monitoringem PCO tři základní pilíře komplexního bezpečnostního řešení, které společnost PRO SECURITY poskytuje svým klientům.

K čemu je ostraha objektů a co je jejím cílem?

Cílem fyzické ostrahy objektů je vytvořit taková bezpečnostní opatření, která budou efektivně sloužit k prevenci a eliminaci nežádoucích bezpečnostních stavů a zabrání tak újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Ostraha majetku a osob má za úkol zajistit co nejvyšší stupeň ochrany života osob, jejich zdraví a movitého i nemovitého majetku. Společnost PRO SECURITY poskytuje komplexní služby ostrahy soukromých i firemních objektů v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Pardubicích a dalších městech České republiky.

Ostraha budov všech velikostí a typů

Realizujeme hlídání objektů všech velikostí a typů – od velkých průmyslových, výrobních či logistických areálů, přes ostrahu administrativních budov, obchodních domů, hotelů a galerií, až po hlídání luxusních rezidencí, nebo soukromé vily, rodinného domu a jiných menších objektů. V rámci fyzické ostrahy budov můžeme na přání službu omezit například pouze na noční ostrahu.

Proč ostraha objektů od PRO SECURITY?

 • Máme bohaté zahraniční zkušenosti – ostrahu objektů jsme dlouhou dobu zajišťovali v Německu, kde jsme německý standard služeb přijali za vlastní.
 • Know-how managementu podložené nejvyšší profesní kvalifikací – členové TOP managementu jsou jako jediní v ČR držiteli německých bezpečnostních certifikací a zároveň nejvyšších českých profesních kvalifikací úrovně 7 (bezpečnostní manažer) dle NSK
 • Profesní kvalifikace strážných na úrovni 4 – jsme jediní v ČR, kdo školí i řadové zaměstnance na úroveň 4 (bezpečnostní referent) místo běžné úrovně 2 (strážný)
 • Používáme nejmodernější bezpečnostní technologie – díky online platformě PRO tracking system, stojí za každým naším strážným, celý tým expertů bezpečnostního centra PCO, online a v reálném čase,
 • Máme certifikace – jsme držiteli ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001
 • Motivujeme zaměstnance – máme unikátní motivační systém zaměstnanců napříč celou strukturou společnosti jako účinný nástroj proti fluktuaci zaměstnanců
 • 100% kvalitu vám zajistíme “Dohodou o kvalitě služby”– Na základě stanovených KPI přesně měříme kvalitu a díky systému bonus/malus ji garantujeme

Návrh bezpečnostního řešení ostrahy budov provádíme na základě potřeb a požadavků klienta a úvodního bezpečnostního auditu hlídaného objektu klienta. Na základě tohoto auditu vytváříme návrh komplexních bezpečnostních opatření. Následné hlídání objektu pracovníky fyzické ostrahy, probíhá na základě tzv. instrukcí pro výkon služby (IPVS), což je dokument, který vychází z požadavků klienta a bezpečnostního auditu, s jediným cílem – zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany osob a majetku v rámci hlídaných objektů.

Jak probíhá realizace ostrahy osob a majetku?

Pracovník fyzické ostrahy

 1. Úvodní bezpečnostní audit hlídaného objektu (posouzení rizik, běžného provozu, chráněných zájmů, individuálních potřeb klienta)
 2. Návrh komplexních bezpečnostních opatření a vypracování instrukcí pro výkon služby IPVS ve hlídaném objektu dle bezpečnostního auditu na míru požadavkům klienta
 3. Realizace zakázky – sběr dat a detailní reporting díky online platformě PRO Tracking System (PTS) na denní bázi
 4. Optimalizace nákladů a efektivity ostrahy – pravidelné vyhodnocování dat z PTS na měsíční bázi a předkládání návrhů na optimalizaci klientovi

Přečtěte si o procesech zahájení zakázky fyzické ostrahy objektů podrobněji zde.

Hlídání objektů zahrnuje:

 • Nepřetržitá ostraha objektu 24/7/365
 • Pochůzková činnost – PRO Tracking system
 • Zamezení vstupu neoprávněným osobám
 • Zamezení krádeží a vandalismu
 • Evidence vjezdu a výjezdu vozidel
 • Monitoring bezpečnostních technologií a kamer
 • Informační činnost

Potřebuji komplexně zabezpečit:

Bezpečnostní agentura PRO SECURITY poskytuje služby ochrany osob a majetku v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, Českých Budějovicích, Plzni, Pardubicích, Karlových Varech, Karviné i v dalších městech České republiky. Kvalitní bezpečnostní služby můžeme tedy zajistit i vám a to na jakémkoliv místě v ČR.

Máte zájem o služby fyzické ostrahy objektů a chcete znát cenu? Obraťte se na nás. Rádi vám poskytneme více informací osobně.

Cítit se bezpečně je základním kamenem pro spokojený život.
My vám s tím rádi pomůžeme, obraťte se na nás.