Ostraha objektů je stěžejní oblastí našich komplexních bezpečnostních řešení. Jako jedna z mála firem v ČR se můžeme pochlubit dlouholetými zkušenostmi s fyzickou ostrahou velkých komplexů v Německu, kde přísné bezpečnostní standardy a nároky na pracovníky ostrahy objektů neznají kompromis. Toto know-how přenášíme do ČR a zvedáme tak kvalifikaci strážných a tím i kvalitu služeb na jinou úroveň.

Plně digitalizovaná fyzická ostraha objektů tvoří spolu s kamerovým systémem a zabezpečovacím systémem napojeným na nepřetržitý monitoring PCO, tři základní pilíře komplexního bezpečnostního řešení, které společnost PRO SECURITY poskytuje svým klientům.

Ostraha objektu v době koronaviru: měření teploty zaměstnanců

V souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru nás noví zákazníci poptávají hlavně kvůli měření teploty teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště. V Číně měří teplotu zaměstnancům při vstupu do jakékoliv budovy a toto opatření se ukazuje jako velmi účinné v boji proti šíření koronaviru nejen na pracovišti. Pro měření teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště existují dvě řešení:

 1. Měření teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště pracovníkem fyzické ostrahy objektu, vybaveným bezkontaktním teploměrem
 2. Inteligentní systémy pro automatické měření teploty zaměstnanců

Ostraha objektů a budov všech velikostí – Praha, Brno, Ostrava i celá ČR

Provádíme hlídání objektů všech velikostí a typů – od velkých průmyslových, výrobních či logistických areálů, přes ostrahu administrativních budov, obchodních domů, hotelů, bank a galerií, až po  luxusních rezidencí, nebo soukromých vil, rodinných domů a jiných menších objektů. V rámci fyzické ostrahy budov můžeme na přání službu omezit například pouze na noční ostrahu.

PRO SECURITY poskytuje komplexní služby ostrahy soukromých i firemních objektů v těchto městech: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, a dalších místech České republiky.

Fyzická ostraha objektů – co je jejím cílem?

Cílem fyzické ostrahy objektů je vytvořit a dodržovat taková bezpečnostní opatření, která budou efektivně sloužit k prevenci a eliminaci rizik a nežádoucích bezpečnostních stavů a zabránit tak újmě na zdraví osob nebo škodám na majetku. Kromě zabránění vstupu neoprávněných osob a vzniku živelných pohrom má fyzická ostraha objektů často za úkol eliminovat krádeže majetku uvnitř i vně hlídaného objektu, a to jak ze strany cizích osob, tak ze strany zaměstnanců

Efektivní ostraha objektu – dokonalý přehled, rychlý tok informací a odborný zásah

Pro efektivní ostrahu objektu je nezbytné, aby pracovník ostrahy vždy byl včas právě na tom místě objektu, kde je ho potřeba a přesně věděl, co má a může dělat, aby zabránil vzniku škody, nebo minimalizoval její následky a aby okamžitě předal informace o situaci dál. Bezpečnostní technologie slouží k tomu, aby fyzická ostraha měla dokonalý přehled o tom, co se na celém objektu děje a mohla tak zasáhnout včas a na správném místě. Systémy pro podporu fyzické ostrahy umožňují okamžitý reporting a aby fyzická ostraha objektu zasáhla správně, musí mít odborné znalosti a logické uvažování.

Technická ostraha objektů – náskok před hrozbami

Základem technické ostrahy každého objektu je zabezpečovací systém, požární signalizace a kamerový systém. Tyto technologie musí pracovníci fyzické ostrahy objektu dokonale znát. Obzvláště u rozsáhlých objektů platí, že bez kvalitního kamerového systému, který poskytne ostraze přehled nad celkovým děním na objektu i v době, kdy je většina zaměstnanců pryč, je včasný a přesný zásah prakticky vyloučen.

Při vnějším narušení objektu, nebo jeho areálu (perimetru), na narušitele nejdříve ostrahu upozorní zabezpečovací systém, který pokud je navržen správně, dokáže s přesností na několik metrů určit, kde k narušení došlo. Pokud je správně nainstalován i kamerový systém, neměla by nikde v rámci objektu ani jeho areálu být slepá místa a ostraha operačního centra objektu (velínu), může na konkrétních kamerách ověřit, jestli je poplach reálný a zároveň začít narušitele už v rámci areálu sledovat a kontaktovat policii.

Digitalizace fyzické ostrahy objektů – klient i naše centrála ví o všem v terénu, okamžitě!

Pouze hrstka bezpečnostních agentur využívá moderní nástroje pro podporu pracovníků fyzické ostrahy objektů. Každý náš pracovník ostrahy ve službě je vybaven služebním telefonem s online aplikací PRO tracking system (PTS), díky které je v neustálém spojení s naší bezpečnostní centrálou PCO, která vidí v reálném čase jeho přesnou polohu, kterou pochůzku provádí, jaký úkol plní, jestli je v pořádku a pokud se cokoliv děje, pak pracovník ostrahy na místě jedním stiskem tlačítka vyvolá poplach, nebo celou událost na pár kliknutí reportuje online v reálném čase včetně fotografií a audiovizuálních záznamů.

Fyzická ostraha objektů – v odbornosti pracovníků je PRO SECURITY na úrovni Německa

Fyzickou ostrahu objektů provádí bezpečnostní pracovníci, kteří podle zákona musí splňovat minimálně profesní kvalifikaci úrovně 2 – „strážný“. Na základě našich dlouholetých zkušeností s ostrahou objektů v Německu, kde je bezpečnostní odvětví velmi přísně regulováno s mnohem vyššími nároky na odbornost pracovníků, jsme si uvědomili, že zákonem ČR vyžadovaná kvalifikace „strážný“, kterou splní každý za jedno odpoledne, není pro kvalitní službu dostačující.

Jako první v ČR jsme začali školit veškeré pracovníky na profesní kvalifikaci úrovně 4 – „bezpečnostní referent“, která pracovníkům ostrahy objektů poskytuje mnohem hlubší znalosti a přesah. Na rozdíl od úspěšnosti uchazečů o minimální kvalifikaci „strážný“(99%) je „bezpečnostní referent“ s úspěšností (35%) rozhodujícím faktorem, který odděluje „zrno od plev“. Odměnou za toto úsilí je pozitivní zpětná vazba klientů na práci všech našich bezpečnostních referentů, kteří si své práce opravdu váží.

Pro hlídání vašeho objektu chtějte vždy skutečné profesionály!

Proč ostraha objektů od PRO SECURITY?

 • Máme bohaté zahraniční zkušenosti – ostrahu objektů jsme dlouhou dobu zajišťovali v Německu, kde jsme německý standard služeb přijali za vlastní.
 • Know-how managementu podložené nejvyšší profesní kvalifikací – členové TOP managementu jsou jako jediní v ČR držiteli německých bezpečnostních certifikací a zároveň nejvyšších českých profesních kvalifikací úrovně 7 (bezpečnostní manažer) dle NSK
 • Profesní kvalifikace strážných na úrovni 4 – jsme jediní v ČR, kdo školí i řadové zaměstnance na úroveň 4 (bezpečnostní referent) místo běžné úrovně 2 (strážný)
 • Používáme nejmodernější bezpečnostní technologie – díky online platformě PRO tracking system, stojí za každým naším strážným, celý tým expertů bezpečnostního centra PCO, online a v reálném čase,
 • Máme certifikace – jsme držiteli ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001
 • Motivujeme zaměstnance – máme unikátní motivační systém zaměstnanců napříč celou strukturou společnosti jako účinný nástroj proti fluktuaci zaměstnanců
 • 100% kvalitu vám zajistíme “Dohodou o kvalitě služby”– Na základě stanovených KPI přesně měříme kvalitu a díky systému bonus/malus ji garantujeme

Ostraha objektů a její realizace

Návrh bezpečnostního řešení ostrahy budov provádíme na základě potřeb a požadavků klienta a úvodního bezpečnostního auditu hlídaného objektu klienta. Na základě tohoto auditu vytváříme návrh komplexních bezpečnostních opatření. Následné hlídání objektu pracovníky fyzické ostrahy, probíhá na základě tzv. instrukcí pro výkon služby (IPVS), což je dokument, který vychází z požadavků klienta a bezpečnostního auditu, s jediným cílem – zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany osob a majetku v rámci hlídaných objektů.

Ostraha objektu

 1. Úvodní bezpečnostní audit hlídaného objektu (posouzení rizik, běžného provozu, chráněných zájmů, individuálních potřeb klienta)
 2. Návrh komplexních bezpečnostních opatření a vypracování instrukcí pro výkon služby IPVS ve hlídaném objektu dle bezpečnostního auditu na míru požadavkům klienta
 3. Realizace zakázky – sběr dat a detailní reporting díky online platformě PRO Tracking System (PTS) na denní bázi
 4. Optimalizace nákladů a efektivity ostrahy – pravidelné vyhodnocování dat z PTS na měsíční bázi a předkládání návrhů na optimalizaci klientovi

Přečtěte si o procesech zahájení zakázky fyzické ostrahy objektů podrobněji zde.

Ostraha budov zahrnuje:

 • Nepřetržitá ostraha objektu 24/7/365
 • Pochůzková činnost – PRO Tracking system
 • Zamezení vstupu neoprávněným osobám
 • Zamezení krádeží a vandalismu
 • Evidence vjezdu a výjezdu vozidel
 • Monitoring bezpečnostních technologií a kamer
 • Informační činnost

Nabízíme ostrahu objektu pro:

Bezpečnostní agentura PRO SECURITY poskytuje služby fyzické ostrahy objektů ve městech: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, i v dalších městech České republiky. Kvalitní bezpečnostní služby můžeme tedy zajistit i vám a to na jakémkoliv místě v ČR.

Máte zájem o služby fyzické ostrahy objektů a chcete znát cenu? Obraťte se na nás. Rádi vám poskytneme více informací osobně.

Cítit se bezpečně je základním kamenem pro spokojený život.
My vám s tím rádi pomůžeme, obraťte se na nás.

Monitoring objektů|VIP osobní ochranka – bodyguarding|Elektronická požární signalizace (EPS)|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Fyzická ostraha objektů, security služby|Kamerové systémy (CCTV)|Monitoring osob – tísňové systémy|Ostraha se psem|Recepční služby|Vrátné služby|Mobilní patrola