Fyzická ostraha objektů: precizní hlídání firemních objektů – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a celá ČR

Fyzická ostraha objektů a ostraha staveb je stěžejní oblastí našich komplexních bezpečnostních řešení. Precizní ostraha firemních objektů, areálů, bytových domů i soukromých vil je nám vlastní. Jako jediná firma v ČR se můžeme pochlubit dlouholetými zkušenostmi s fyzickou ostrahou velkých objektů v Německu, kde naše agentura vyrostla, a kde přísné bezpečnostní standardy a nároky na pracovníky ostrahy objektů a budov neznají kompromis.

Převzaté německé know-how, technologie a preciznost přinášíme od roku 2018 i do ČR a zvedáme jak kvalifikaci pracovníků, tak kvalitu služeb ostrahy objektů na jinou úroveň.

Plně digitalizovaná fyzická ostraha objektu spolu s kamerovým a zabezpečovacím systémem, napojeným na nepřetržité dohledové centrum PCO, tvoří tři základní pilíře komplexního bezpečnostního řešení, které společnost PRO SECURITY poskytuje svým klientům. Hlídání a ochrana objektů je u nás na nejvyšší úrovni.

Fyzická ostraha firemních objektů, budov areálů všech velikostí – Praha, Brno, Ostrava i celá ČR

Provádíme ostrahu objektů všech velikostí a typů – od velkých průmyslových, výrobních či logistických areálů, přes ostrahu administrativních budov, staveb, obchodních domů, hotelů, bank a galerií. Ani ostraha budov jako jsou luxusní rezidence, soukromé vily, rodinné domy a jiné menší objekty nám není cizí.

Fyzická ostraha objektů a budov od PRO SECURITY je dostupná v těchto městech: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň i kdekoliv jinde v České republice.

Proč ostraha firemních objektů od PRO SECURITY?

„Německý standard a inovace“

 • Bohaté zahraniční zkušenosti – ostrahu a hlídání objektů jsme do roku 2018 zajišťovali výhradně v Německu, kde jsme německý standard kvality přijali za vlastní.
 • Komplexní dodavatel – umíme klasickou ostrahu objektů i zabezpečovací, kamerové, přístupové a hi-tech perimetrické systémy (radary, termální kamery), které navzájem integrujeme ve funkční celek.
 • Know-how podložené nejvyšší profesní kvalifikací – členové TOP managementu jsou jako jediní v ČR držiteli německých bezpečnostních certifikací a zároveň nejvyšších českých profesních kvalifikací úrovně 7 (bezpečnostní manažer)
 • Profesní kvalifikace strážných na úrovni 4 – jsme jediní v ČR, kdo školí i řadové zaměstnance na úroveň 4 (bezpečnostní referent) místo běžné úrovně 2 (strážný)
 • Digitalizujeme službu ostrahy objektů – online platforma PRO tracking system, vyvinutá speciálně pro fyzickou ostrahu objektů – papírové strážní knihy, reporty mimořádných událostí, nebo nevykonané pochůzky jsou minulostí. Hlídání objektů a ostraha budov je tak ještě mnohem efektivnější!
 • Důsledná interní kontrola ostrahy – máme dva interní auditory, kteří každý střežený objekt zkontrolují v průměru 4krát měsíčně a při kontrole jsou nekompromisní.
 • Certifikáty managementu jakosti – jsme držiteli ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001
 • Motivujeme zaměstnance – máme unikátní motivační systém zaměstnanců napříč celou strukturou společnosti jako účinný nástroj proti fluktuaci zaměstnanců
 • 100% kvalitu vám zajistíme “Dohodou o kvalitě služby”– Na základě stanovených KPI přesně měříme kvalitu, a díky systému bonus/malus ji garantujeme

Co znamená ostraha budov a objektů dle německých standardů?

Efektivní ostraha objektu = know-how při návrhu + technologie pro dokonalý přehled a zabezpečení + vysoká kvalifikace ostrahy + digitální tok informací + důsledná interní kontrola

 1. Kvalitní know-how – je nezbytné při návrhu, aby fyzická ostraha objektu i technické zabezpečení neměli slepá místa a myslelo se na každý možný krizový scénář.
 2. Přehled – ostraha objektu musí mít k dispozici systém kamer a zabezpečovacích i požárních detektorů, které ji během hlídání objektu včas upozorní na vznikající hrozby.
 3. Vysoká kvalifikace ostrahy – pro skutečně odborný zásah. Správně zasáhnout může pouze pracovník, který přesně ví, co má a může dělat, aby zabránil vzniku škody, nebo minimalizoval její následky.
 4. Rychlý tok informací díky digitalizaci – je nezbytný k minimalizaci škod, plynoucích z hrozeb, které ostraha objektu řeší. S tím nám pomáhá moderní systém pro podporu fyzické ostrahy objektů PTS.
 5. Důsledná kontrola – aby fyzická ostraha objektu byla neustále ve střehu, musí vědět, že kdykoliv může přijít interní auditor, a že je neustále pod dohledem kamer, které sleduje dohledové centrum.

Know-how: zahraniční zkušenosti a nejvyšší odborné certifikace jsou základem profesionální ochrany objektů

Jako certifikovaný poskytovatel služeb ostrahy objektů v Německu, jsme museli projít mj. i náročným kvalifikačním procesem. Když jsme se na získání kvalifikace v roce 2015 připravovali, ihned bylo jasné, že je požadovaný rozsah znalostí ve všech ohledech bezpečnosti úplně na jiné úrovni než v ČR. Inspirovali jsme se a ihned po vstupu na český trh v roce 2018 jsme vyškolili naše vedení a manažery na nejvyšší možnou úroveň (7) odborné kvalifikace v ČR, kterou i v roce 2020 má v ČR stále pouze hrstka odborníků.

Absolventem je manažer, který dokáže přemýšlet v širokých souvislostech a navrhovat efektivní režimová i technická opatření pro funkční ostrahu objektu a budov jakéhokoliv typu. Pokud k tomu přičteme zkušenosti ze zakázek v Německu, díky kterým si naši manažeři vytvořili správné návyky v preciznosti práce a komunikaci, bez nadsázky mluvíme o špičkových bezpečnostních manažerech.“

EQF úroveň 7: Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

+

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách je v oblasti komerční bezpečnosti v ČR nejvyšší profesní kvalifikace, která absolventům poskytuje hluboké znalosti bezpečnostní problematiky:

 • Bezpečnostní audit
 • Fyzická ostraha objektu a budov
 • Návrhu systému technického zabezpečení objektu
 • Nastavení vhodných režimových bezpečnostních opatření
 • Výběr a organizaci práce bezpečnostních pracovníků
 • Schopnost efektivního propojení všech těchto částí ve funkční celek

Tato kvalifikace dává našim manažerům zakázek potřebný přesah do všech aspektů jejich práce, včetně bezpečnostních technologií. Tyto znalosti jsou nutné pro opravdu kvalitně vytvořené bezpečnostní řešení, ať již pro hlídání a ochranu objektů, ale také pro další činnosti bezpečnostní agentury.

Naše bezpečnostní agentura se zabývá ostrahou budov a vytvoří vám komplexní bezpečnostní řešení na míru požadavkům zákazníka i dle možností dané budovy nebo objektu. Ostrahu objektu a budov provádíme nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale také ve Zlíně, v Plzni nebo v Českých Budějovicích i v dalších městech České republiky.

Technická ostraha firemních objektů – náskok před hrozbami

Efektivní fyzická ostraha objektu se neobejde bez zabezpečovacího a kamerového systému. Tyto technologie musí pracovníci fyzické ostrahy objektu dokonale znát a ovládat. Obzvláště u rozsáhlých objektů platí, že bez kvalitních a správně navržených bezpečnostních systémů, které poskytují ostraze přehled nad celkovým děním na objektu, je včasný a přesný zásah prakticky vyloučen.

„Klienti, kteří poptávají fyzickou ostrahu objektů většinou netuší, že moderní bezpečnostní technologie jsou tak daleko, že v mnoha případech mohou zcela nahradit přítomnost strážných, dosáhnout lepšího zabezpečení, a ještě významně ušetřit.“

Technologická divize naší bezpečnostní agentury se zabývá návrhy, instalací, pronájmem i servisem komplexních technických systémů ostrahy objektů a přilehlých areálů, které integruje do stávajících systémů infrastruktury objektu.

Moderní perimetrické systémy místo strážných!

+

U většiny rozsáhlých areálů, staveb, pozemků, platí klienti denní i noční fyzickou ostrahu areálu. Zatímco přes den mají strážní většinou více povinností s evidencí návštěv, obsluhy telefonní ústředny apod., přes noc má ostraha defacto jediný úkol: zamezit vstup neoprávněných osob do areálu/objektu.

Za slušnou fyzickou ostrahu objektu a budov jedním strážným čistě v nočních hodinách (18-6) zaplatí klienti minimálně 50 000 Kč bez DPH měsíčně. Přitom se spoléhají na fakt, že i rozsáhlý areál může jeden strážný, s frekvencí pochůzek 1x za hodinu, účinně ochránit, což bohužel nefunguje. Zloděj si počká až udělá obchůzku a pak má celou hodinu na to, aby z pozemku odcizil materiál/ poničil vybavení, bez toho, aby ostraha objektu cokoliv tušila. Ani klasický kamerový systém v tomto ohledu není stoprocentní. Strážný, který má 12 hodin sledovat 30 kamer, postupně ztrácí pozornost, občas musí jít na záchod, udělat si jídlo a podobně.

Využíváme nejmodernějších dostupných technologií zajišťující 100% efektivitu střežení – Termální kamery, radary a síťové reproduktory, integrované do kamerového systému objektu a napojené na vzdálené dohledové centrum a zásahovou službu. Toto řešení většinou obnáší poměrně vysokou počáteční investici na pořízení technologie, proto klientům nabízíme i možnost pronájmu technologie, kdy klient neplatí instalaci ani údržbu, a ještě oproti klasické ostraze ušetří měsíčně desítky tisíc za hlídání objektu a objekt má nesrovnatelně lépe zabezpečen.

Při vnějším narušení areálu objektu (perimetru) upozorní na narušitele ostrahu objektu, nebo dohledové centrum nejdříve perimetrický systém, který pokud je navržen správně, dokáže s přesností na několik metrů určit, kde k narušení objektu došlo, otočit tam kamery a vyhlásit poplach.

Výhody perimetrického zabezpečení:

 • Poplach dříve, než vzniknou škody – oproti plášťovému zabezpečení objektu klasickým elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS), perimetrický systém vyhlásí poplach ještě dříve, než se narušitel k objektu vůbec přiblíží a stihne napáchat škody na plášti objektu při pokusu o průnik.
 • Vysoká efektivita – pokud je systém správně navržen a zvolena kvalitní moderní technologie (termální kamery, radary), je téměř nemožné jej překonat, aniž by vyhlásil poplach, který odstraší 99 % narušitelů.
 • Náskok před narušiteli – Ve zbylém 1 % případů získává ostraha budov a objektu cenný čas pro zásah.
 • Dokonalý přehled – Moderní perimetrické systémy pro ochranu objektů fungují na základě kamerové video analýzy, nebo se dají s kamerovými systémy přímo integrovat. Perimetrický systém přesně lokalizuje místo narušení a kamerový systém na něj otočí kamery, které narušitele automaticky sledují.
 • Úspora na zabezpečení samotného objektu – S kvalitním perimetrickým zabezpečením klient ušetří na vnitřním zabezpečovacím systému samotného objektu, který může „osekat“ na naprostý základ, nebo jej zcela vynechat.
 • Moderní perimetrické systémy díky pokročilé analytické umělé inteligenci navíc generují minimum falešných poplachů a nejsou náchylné na počasí (nevadí jim ani silný déšť, sníh, hustá mlha, rozpoznají člověka od zvěře).

Nevýhody perimetrického zabezpečení:

 • Nedají se využít pro objekty bez perimetru (pozemku), např. v husté městské zástavbě.
 • U klasických perimetrických systémů je potřeba brát zřetel na vnější podmínky (travní porost, keře, stromy, meteorologické podmínky, hmyz, drobná zvěř), které mohou generovat falešné poplachy.
 • Patří k dražším způsobům zabezpečení objektů.

Moderní perimetrické systémy:

K ochraně objektů slouží moderní perimetrické systémy, jako jsou radary, termální kamery, PTZ kamery, síťové sirény a reproduktory.

Klasické perimetrické systémy:

Efektivní hlídání objektů ale zajistí také klasické perimetrické systémy, mezi něž se řadí infrazávory (laserové paprsky), průmyslové pohybové detektory (PIR) či plotové systémy (reagující na otřes).

Dohled na inteligentní kamery můžete řešit vzdáleně

+

Platit přítomnost velitele operačního centra objektu, který má dohlížet na instalované kamery, je zbytečně drahý luxus, který není potřeba. Pokud máte na objektu instalované chytré kamery s video analýzou obrazu, můžete jejich dohled a tím i ostrahu budovy nebo hlídání celého objektu (včetně pozemku) řešit vzdáleně z dohledového centra bezpečnostní agentury, která disponuje moderním videopultem PCO, a přitom výrazně ušetřit.

Za připojení a dohled na jednu kameru zaplatíte bezpečnostní agentuře kolem 1 500 – 2 500 Kč měsíčně. Čili pokud máte na objektu 20 chytrých kamer, zaplatíte měsíčně okolo 30 000 až 50 000 Kč. Přitom fyzická ostraha zajišťující hlídání a ochranu objektů za tímto účelem vás v režimu ostrahy 24/7 vyjde minimálně na 100 000 Kč.

Moderní dohledová centra v kombinaci s chytrými kamerami mají tu výhodu, že dokážou na videostěně dohledového centra dynamicky zobrazovat, upozorňovat a zvětšovat náhled pouze na ty kamery, které jsou v danou chvíli důležité. Naopak ty, na kterých není pohyb, nezobrazí systém vůbec. Pracovníci dohledového centra tak nejsou zahlceni zbytečnými daty, neztrácejí pozornost, a přitom mohou efektivně dohlížet na stovky kamer na různých objektech najednou. Pokud pracovníci dohledového centra situaci na nějaké kameře vyhodnotí jako rizikovou, mají několik možností:

 1. Kontaktovat tým fyzické ostrahy objektu, aby zajistil zásah
 2. Promluvit do situace skrze síťový reproduktor a přímo adresovat zúčastněné osoby
 3. Kontaktovat výjezdovou zásahovou skupinu, policii, záchrannou službu, hasiče
 4. Kontaktovat klienta

Více o vzdáleném kamerovém dohledu si přečtěte zde.

Technická ostraha

V odbornosti pracovníků ostrahy objektů jsme na úrovni Německa

„Při porovnání nároků na odbornost pracovníků ostrahy objektů v ČR a v Německu jsme si uvědomili, že zákonem ČR vyžadovaná minimální kvalifikace „strážný“, kterou splní každý za jedno odpoledne, není pro kvalitní službu dostačující.“

Fyzickou ostrahu objektů by měli provádět co nejkvalifikovanější bezpečnostní pracovníci. To je základ, na kterém všechno stojí i padá. Podle zákona ČR musí každý strážný, bez ohledu na velikost a typ objektu, splňovat minimální profesní kvalifikaci „68-008-E strážný“ na úrovni 2 dle EQF (Evropský kvalifikační rámec), který splňuje 99 % zaměstnaných na trhu komerční bezpečnosti ČR, cca. 1 % má kvalifikaci vyšší.

Německá vs. Česká minimální kvalifikace pracovníků ostrahy objektů

+

Jako poskytovatel služeb ostrahy objektů a budov v Německu, jsme museli projít i tamním certifikačním procesem. Ten zahrnoval mj. i školení všech pracovníků na německou minimální státem požadovanou kvalifikační úroveň pracovníků ostrahy objektů (také úrovně 2 dle EQF). Velmi rychle jsme zjistili, jak propastný rozdíl je mezi českou a německou minimální úrovní kvalifikace zaměstnanců v oblasti komerční bezpečnosti.

V Německu smí školit a zkoušet profesní kvalifikace ostrahy objektů pouze státem přímo řízené pobočky IHK (Obchodně průmyslová komora), kdežto v Čechách to dělají soukromé subjekty s patřičnou licencí Ministerstva Vnitra ČR. Dokážete si představit, jak to funguje – je to těžký byznys.

V Německu je povinná rozsáhlá pětidenní (!) příprava formou prezenčního studia v prostorách IHK, zahrnující vše od zákonů upravující služby ostrahy objektů, jejich nutných souvislostí a modelových situací z praxe (16 h), bezpečnostní techniky metodiky a norem (8 h), až po komunikační strategie a psychologii deeskalace konfliktů, včetně nácviků ve třídě (16 h). Na konci každého dne je malý test z probírané látky, pokud jej uchazeč nesplní, nesmí ve školení pokračovat a musí od začátku. V ČR žádná příprava povinná není a v lepším případě to probíhá tak, že uchazeči absolvují ráno před testem krátké školení (2 h), které je spíše o tom, jaké otázky budou v testu, než o vysvětlování komplexní bezpečnostní problematiky ostrahy objektů a nutných souvislostí, na které není čas.

„Závěrečné zkoušky jsou v ČR i v Německu principiálně velmi podobné, ale v Německu jsou velmi přísné a řídí i vyhodnocuje je stát, zatímco v ČR je to skvělý soukromý byznys, kde se platí za strážného, který prošel.“

U závěrečných zkoušek v Německu je v písemném testu 4x více otázek než v ČR, je na výběr až ze sedmi odpovědí a správné mohou být až dvě (pokud označí uchazeč pouze jednu z nich, získá 0 bodů). V ČR je správná pouze jedna odpověď. Pokud uchazeč úspěšně složí písemný test, smí k ústní zkoušce. V Německu si každý před tříčlennou komisí vylosuje ze třech okruhů 5 témat se třemi podotázkami, na každou podotázku má přesně 1 minutu. Komisař celou dobu pouze mlčí a do tabulek si zaškrtává, co uchazeč řekl a co ke každé otázce říci měl. Následně se vše hodnotí čistě statisticky, a navíc státním komisařům je úplně jedno, když projde pouze jeden z pěti uchazečů, protože zaplaceno dostanou stejně.

„V ČR si komisaři s uchazeči spíše přátelsky povídají a když vidí, že úplně tápou, správnými otázkami uchazeče navedou, nebo z něj odpověď prostě vydolují.“

Srovnání minimální kvalifikace ostrahy objektů v Německu a v ČR

  ČR Německo PRO SECURITY
Název kvalifikace 68-008-E „strážný“ Sachkunde­prüfung nach §34a GEWO 68-006-M „bezpeč­nostní referent“
Úroveň dle EQF (evropský kval. Rámec) 2 2 4
Forma přípravy Nepovinná Povinná prezenční Povinná prezenční
Délka přípravy Doporučená 2–3h. 40 h (5 dnů) 32 h (4 dny)
Počet otázek v pís. testu 30 120 100
Varianty odpovědí A,b,c,d (1 správně) A,b,c,d,e,f,g,h (až 2 správné) A,b,c,d,e (až 2 správné)
Případová studie Ne Ne Ano – návrh řešení pro jeden z 12 typů objektu
Počet otázek u ústní zk. 3 15 15
Úspěšnost uchazečů 99 % 56 % 35 %
% zaměst­nanců s vyšší než minimální kval. 1 % 23 % 34 % (k 1.5.2020)

 

Jako první v ČR jsme začali školit veškeré pracovníky na profesní kvalifikaci úrovně 4 – „bezpečnostní referent“, která pracovníkům ostrahy budov a objektů poskytuje mnohem hlubší znalosti a přesah.

„Na rozdíl od úspěšnosti uchazečů o minimální kvalifikaci „strážný“(99 %) je „bezpečnostní referent“ s dlouhodobou úspěšností uchazečů u zkoušek 35 % rozhodujícím faktorem, který odděluje zrno od plev.“

Odměnou za toto úsilí je pozitivní zpětná vazba klientů na práci všech našich bezpečnostních referentů, kteří si své práce opravdu váží a kterým do mezd přidáme bonus za nadstandardní kvalifikaci.

Pro ostrahu vašeho objektu chtějte vždy skutečné profesionály, kteří se umí správně rozhodovat!

Digitalizovaná fyzická ostraha objektů: informace z terénu tečou okamžitě

Telefon

„Díky PTS víme o všem v terénu a můžeme přesně měřit výkon našich strážných i nově zavedených opatření na základě KPI.“

Pouze hrstka bezpečnostních agentur využívá moderní nástroje pro podporu pracovníků fyzické ostrahy objektů a měří jejich výkon automatizovaně pomocí KPI. Každý náš pracovník ostrahy ve službě je vybaven služebním terminálem s online aplikací PRO tracking system (PTS), díky které je v neustálém spojení s naší bezpečnostní centrálou PCO. Ta vidí v reálném čase jeho přesnou polohu, kterou pochůzku provádí, jaký úkol plní, jestli je v pořádku, a pokud se cokoliv děje, pak pracovník ostrahy na místě jedním stiskem tlačítka vyvolá poplach, nebo událost na pár kliknutí reportuje online, včetně fotografií a audiovizuálních záznamů. Průběh hlídání a ochrany objektů je tak neustále monitorován, a v případě jakýchkoliv potíží lze ihned vyvolat poplach.

Co umí digitalizovaná ostraha objektu? KPI na všechno.

+

Platforma pro podporu fyzické ostrahy PTS je online softwarový klient spojený s se služebními terminály s aplikací, díky které veškeré informace proudí v reálném čase a přesně těm osobám, které je potřebují vědět (naše dohledové centrum, bezpečnostní manažer, klient). Nedochází tak ke zpoždění, zkreslení, nebo ztrátě informací, které se dají dále statisticky zpracovávat a automaticky vyhodnocovat na základě KPI ostrahy objektu nastavených společně s klientem.

Centrála / Dohledové centrum PCO může:

 • Okamžitě navázat spojení se strážným, bez toho, aby musel přijmout hovor (může odposlouchávat co se děje v okolí).
 • Sledovat polohu strážného v reálném čase (může také dostat upozornění, pokud opustí vymezenou zónu)
 • Automaticky kontrolovat bdělost strážného, na základě pohybu, nebo vynucené akce na terminálu, kterou musí strážný provést v nastaveném intervalu, aby bdělost potvrdil. Pokud tak neučiní, centrála okamžitě dostane upozornění a strážného kontaktuje.
 • Zadávat jednorázové i plánované úkoly, které se okamžitě zobrazí strážnému na terminálu
 • Na základě KPI sledovat plnění pochůzek, úkolů, odeslaných reportů, docházky, událostí, testů z objektových směrnic a dalších úkonů a akcí.
 • Dostávat upozornění, pokud strážný nezahájí plánovanou obchůzku, nebo nesplní úkol v předepsaném intervalu
 • Dostávat výstupy z formulářů, které strážný vyplní a odešle včetně příloh (ty může automaticky dostávat na email i odpovědná osoba klienta).
 • Zadávat na dálku strážným jednorázové i pravidelné testy ze znalosti objektových směrnic s omezeným časovým limitem. Následně může vyhodnocovat správnost odpovědí.

Ostraha na objektu s terminálem PTS může:

 • Jedním stiskem tlačítka vyvolat poplach
 • Vést elektronickou evidenci návštěv včetně jejich podpisu (veškeré údaje se ukládají na server, na který má přístup i klient)
 • Evidovat docházku ostrahy objektu i zaměstnanců klienta
 • Plnit pochůzky (NFC čipy jsou rozmístěné po objektu a strážný je při pochůzce snímá)
 • Reportovat pravidelné i mimořádné události včetně příloh (audio, video, foto) – veškeré reporty se automaticky odesílají na přednastavené emailové adresy, nebo pouze na vybrané emaily podle toho, čeho se událost týká – klient může dostávat pouze reporty mimořádných událostí určitého typu (vloupání, požár, apod.), nebo pouze s určitou úrovní priority.
 • Nahlížet do objektové dokumentace (BOZP, Instrukce pro výkon ostrahy objektu, situační plány objektu aj.)

Náš bezpečnostní auditor, i bezpečnostní manažeři s PTS mohou:

 • Sledovat plnění KPI
 • Provádět kontroly fyzické ostrahy objektu ve formulářích s checklisty
 • Sledovat obsazenost směn pracovníků ostrahy a hlídání všech svých objektů
 • Statisticky zpracovávat a automaticky vyhodnocovat veškerá data

Důsledná kontrola činnosti ostrahy objektu s automatickým vyhodnocením i reportingem

Automatické vyhodnocení a reporting

Základním principem práce ostrahy budov i jakéhokoliv objektu, je být neustále ve střehu. Většina bezpečnostních agentur v ČR funguje systémem, kdy se o zakázku fyzické ostrahy objektu stará manažer zakázky od A do Z. Tito manažeři jsou ale značně vytížení a na kontroly ostrahy objektů jim nezbývá čas. Pracovníci ostrahy tak ztrácí mimo špičku na objektech ostražitost a na průšvih je zaděláno.

Po vzoru německých agentur i PRO SECURITY má dva interní auditory, kteří se střídají v nočních a denních kontrolách. Každý střežený objekt zkontrolují v průměru 4krát za měsíc. Fyzická ostraha objektu je kontrolována ve dne, v noci, v pracovní den, o víkendu, ve státní svátek a kontrola ostrahy objektu je prováděna stejně často v Praze, Brně, Ostravě, Plzni či Zlíně i v „Horní Dolní“.

Smyslem práce auditorů je skrze neustálou, nahodilou a důslednou kontrolu odstranit nedostatky a nešvary strážných při práci, a tím zajistit pro klienta 100% ostražitou a profesionální ostrahu objektu.

Jak interní auditoři PRO SECURITY kontrolují činnost ostrahy objektů?

+

Auditoři záměrně vybírají časy, kdy na objektech není rušno a ostraha nemá tolik práce. To má hned tři výhody:

 1. Fyzická ostraha objektu a její činnost pro klienta není kontrolou omezena a je dostatek času provést kontrolu reakce strážných na smyšlenou situaci s následnou standardní kontrolou a vše řádně zdokumentovat.
 2. V časech, kdy ostraha budov nemá dost práce častokrát strážní inklinují k jiným než pracovním aktivitám, a ztrácí ostražitost. Tehdy vyjdou nejvíce najevo nedostatky a nešvary, které je potřeba odstranit.
 3. Ostraha objektu si zvykne na to, že právě v těch okamžicích, kdy mívají v práci větší klid, je velká pravděpodobnost, že někdo přijde. Proto jsou ve výsledku neustále ve střehu.

Před příchodem na střežený objekt auditor většinou činnost ostrahy objektu nějakou dobu pozoruje skrytě z dálky, nebo si vyžádá kontrolu na kamerách z dohledového centra. Přitom se zaměřuje na bdělost, pohotovost i styl jednání pracovníků ostrahy budov a objektu s třetími osobami (návštěvníci, zákazníci, zaměstnanci), které dokumentuje.

V případě, že ostraha objektu daného auditora již zná, je zahájena standardní kontrola. Pokud strážný auditora nezná, ten svoji identitu ponechává před provedením standardní kontroly skrytou a předstírá, že je majitel objektu, zaměstnanec, nebo významná návštěva, která se pod pohrůžkou špatných důsledků pro strážného dožaduje vstupu a čeká, jak bude ostraha objektu na situaci reagovat. Přitom celou interakci dokumentuje osobní skrytou kamerou, pro pozdější rozbor s manažerem.

Standardní kontrola ostrahy objektů:

V systému PTS na mobilním terminálu auditor zahájí kontrolu daného objektu naskenováním NFC čipu umístěného u vstupu do objektu, čímž automaticky na server odejde informace, kde, kdy a kým byla kontrola zahájena. Následně se otevře strukturovaný formulář:

Standardizovaný formulář kontroly ostrahy objektu

Otázka Typ odpovědi Příloha
Jméno strážného Text
Má viditelně umístěn služební průkaz? Ano/ne Foto
Je řádně ustrojen dle směrnice? Ano/ne Foto
Vystupoval strážný při interakci příjemně? Ano/ne + text Audio
Byl před/při příchodu auditora na pozici? Ano/ne Foto
Věnoval se před k. výhradně činnostem dle IPVS? Ano/ne + text Foto/video
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu negativní? Ano/ne/odmítl video
Má kompletní vybavení? (Vysílačka, terminál PTS, baterka, aj.) Ano/ne + chybějící výbava
Služební zbraň zajištěná pojistkou? Ano/ne/není
Má služební pes ochranný náustek a je na vodítku? Ano/ne/není Foto
Je řádně vyplněná dnešní služba ve strážní knize? Ano/ne + text
Otázka ze znalosti IPVS č.1? (známka jako ve škole) 1,2,3,4,5 Audio
Otázka ze znalosti IPVS č.2? (známka jako ve škole) 1,2,3,4,5 Audio
Otázka ze znalosti IPVS č.3? (známka jako ve škole) 1,2,3,4,5 Audio
Celkové hodnocení auditora? (známka jako ve škole) 1,2,3,4,5 Audio
Nedostatky k odstranění? Text

Strážný i auditor po provedení kontroly následně na terminálu připojí své vlastnoruční podpisy. Formulář se po vyplnění okamžitě odesílá na server, kde je automaticky před vyhodnocován, a pokud jsou odpovědi horší než přednastavené hodnoty, okamžitě přijde report manažerovi zakázky, který přesně ví, na co se má při práci se strážným zaměřit.

Strářný u zásahového vozidla

Rádi byste využili služeb profesionální bezpečnostní agentury? Nabídneme vám špičkovou ostrahu objektů v Praze, Brně, Ostravě, ale také Plzni, Zlíně nebo Českých Budějovicích. Na nás se můžete spolehnout vždy a po celé České republice!

Poptejte nás a přesvědčte se sami, že fyzická ostraha objektů a bezpečnostní technologie od PRO SECURITY je řešení, které jste hledali.

Bezpečnostní specialista


"Navrhnu vám efektivní bezpečnostní řešení s ohledem na váš rozpočet."

Jan Sedláček

Bezpečnostní specialista

email: sedlacek@pro-security.cz
telefon: +420 602 210 719

Poptávkový formulář


Fyzická ostraha objektů, security služby|Mobilní patrola|Monitoring objektů|Ostraha se psem|Vrátné služby|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Elektronická požární signalizace (EPS)|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Kamerové systémy (CCTV)|Recepční služby