Bezpečnostní systémy

Pod pojmem bezpečnostní systémy objektu rozumíme soubor několika na sobě nezávislých technologií, sloužících k ochraně budov a jejich obyvatel před různými riziky. Tyto systémy obsluhuje buď operátor PCO a dohledového centra na dálku, nebo bezpečnostní personál na místě.

Vždy klientům doporučujeme vybrané bezpečnostní systémy integrovat v jeden funkční systém, jehož návrhem, realizací, vzdálenou obsluhou a servisem se zabýváme už více než 10 let.

Bezpečnostní systémy chrání proti

 • vloupání
 • vandalismu (graffiti a jiné škody)
 • požáru (detektory teploty a kouře)
 • přepadení personálu (pobočky, prodejny)
 • vnitřní kriminalitě (krádeže zaměstnanců)
 • zaplavení (havárie vody)
 • úniku plynu (oxid uhelnatý – CO)

Jaký bezpečnostní systém zvolit?

Pro lepší představu jaký bezpečnostní systém vybrat, představujeme výčet rizik, před kterými jednotlivé bezpečnostní systémy chrání.

Pozn.: Kromě EPS není instalace bezpečnostních systémů zákonem vyžadovaná. Podmínky pro EPS upravují ČSN 73 0875, ČSN 34 2710 a zákon č. 133/1985 Sb.

Jak bezpečnostní systémy realizujeme?

 1. Uskutečníme prohlídku objektu a stanovíme rizika, která mají bezpečnostní systémy řešit
 2. Připravíme návrh a cenovou nabídku našeho bezpečnostního řešení
 3. Vypracujeme výkresovou dokumentaci a stanovíme harmonogram výstavby
 4. Provedeme montáž a funkční zkoušky pro každý instalovaný bezpečnostní systém
 5. Předáme dílo včetně dokumentace a zaškolíme obsluhu
 6. Bezpečnostní systémy připojíme na náše PCO, a kamery na naše dohledové centrum pro 24/7 dohled a správu

Revize a servis bezpečnostních systémů

Pokud budou bezpečnostní systémy připojeny na naše PCO, budeme o poruše vědět dříve než vy a budeme jí moci okamžitě odstranit. U bezpečnostních systémů typu EZS a EPS je ze zákona nejpozději jednou ročně potřeba provést revizi a funkční zkoušky. Termíny za vás budeme hlídat a zhruba 14 dní předem vás kontaktuje náš revizní tým. Náš servisní tým  navštíví váš objekt minimálně jednou ročně z důvodu zákonných revizí.

Servis bezpečnostních systémů nabízíme v několika variantách

 1. Garantovaný servisní zásah do 4 hodin
 2. Garantovaný servisní zásah do 24 hodin
 3. Servis na objednání do 72 hodin

Bezpečnostní systém pro

Cítit se bezpečně je základním kamenem pro spokojený život.
My vám s tím rádi pomůžeme, obraťte se na nás.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Vrátné služby|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Ostraha se psem|Kamerové systémy (CCTV)|Recepční služby|Elektronická požární signalizace (EPS)|Monitoring objektů|Monitoring osob – tísňové systémy|Fyzická ostraha objektů, security služby|Mobilní patrola