Termokamera na bezkontaktní měření teploty zaměstnancům na pracovišti

Představujeme vám systémy pro inteligentní, hromadné a bezkontaktní měření teploty zaměstnancům na pracovišti, jejichž společným jmenovatelem je speciální termokamera, která měření teploty provádí automatizovaně a u několika osob najednou. Aktuálně jsme pro naše klienty připravili nejširší nabídku systémů pro měření teploty zaměstnanců v České republice a jako první přinášíme velké srovnání jednotlivých technologií pro bezkontaktní měření tělesné teploty včetně orientačních cen.

V tabulce níže uvádíme veškerá v ČR dostupná řešení od renomovaných výrobců inteligentních systémů pro měření teploty zaměstnancům na pracovišti termokamerou.

Upozorňujeme, že systémy od jiných než renomovaných světových výrobců mohou být značnou sázkou na nejistotu.

Dahua – kvalitní termokamera na měření teploty až patnácti zaměstnancům najednou

Dahua vyrábí set pro měření teploty zaměstnancům, který se skládá z bi-spektrální kamery, kalibrační jednotky (tzv. Blackbody), nahrávacího zařízení (NVR) a PC se softwarem, kterým se celý systém ovládá. Výrobce Dahua jako první přinesl na trh tento druh technologie a proto je nejdále zejména vývoji algoritmů, kterými termokamera měření teploty provádí. Jedná se o zcela automatizované a bezkontaktní měření teploty.

Výhodou je rychlost měření teploty a počet zaměstnanců, které lze najednou měřit. Algoritmy fungují tak, že termokamera při měření teploty vždy vyhledává na tváři osoby oční koutky, ve kterých měření teploty provádí primárně, protože oční sliznice se je jediná viditelná část těla, která navzdory venkovní teplotě nejlépe a nejrychleji koreluje s vnitřní teplotou těla.  Jedná se o špičkové technologické řešení s celou řadou dalších funkcí (např. upozornění na nošení roušky nebo možnost spustit návazné opatření při vyvolání alarmu – třeba znemožnit průchod zaměstnanců turniketem). Nevýhodou pak může být vyšší pořizovací cena.

Výrobce udává až 15 naráz měřených osob s přesností na 0,3°C do vzdálenosti 3 metrů. Systém je vhodný do míst vysokou frekvencí vstupujících osob.

Dahua při vývoji algoritmů myslela i na detaily, které mohou přesnost měření teploty termokamerou ovlivnit. Například pokud někdo nese horký předmět (hrnek s kávou) v oblasti, vyhrazené pro měření tělesné teploty, systém tuto anomálii rozpozná jako nerelevantní a odfiltruje. Videoukázka zde.

Hikvision: nejpřesnější meření teploty zaměstnanců termokamerou 

Hikvision je aktuálně největší světový výrobce kamerových systémů a přišel s vlastním řešením pro měření teploty zaměstnanců o týden později než Dahua. Hikvision je obecně masivně dotován čínskou vládou a kvalita hardwaru je opravdu bezkonkurenční. Tomu odpovídá i fakt, že dle výrobce patří měření teploty termokamerou od Hikvision s odchylkou pohých 0,3°C, aktuálně mezi nejpřesnější systémy měření tělesné teploty na trhu.

Jako u Dahua se set také skládá standardně z bi-spektrální kamery, kalibrační jednotky (tzv. Blackbody), nahrávacího zařízení (NVR) a PC.  Měření tělesné teploty je také automatické a bezkontaktní. Výhodou je rychlost měření – maximálně jedna vteřina. Systém je schopen změřit 10 lidí současně do vzdálenosti 4-10 metrů, což může pomoci při nutnosti rychle odbavit nápor vstupujících zaměstnanců.

Stejně jako Dahua i zde systém pro dálkové měření teploty lze dobře integrovat do dalších systémů infrastruktury objektu – například na řídící jednotku turniketů přístupového systému, která znemožní průchod turniketem osobě se zvýšenou teplotou.

Přesnost měření výrobce udává +/- 0,3°C. Koupit lze i set bez kalibrační jednotky (BlackBody). Cena takového bezpečnostního řešení je potom nižší, nicméně výrobcem uváděna odchylka měření stoupá na 0,5°C.

ConceptPro – cenově dostupná termokamera na měření teploty

ConceptPro je britský výrobce, který je spíše známý ve Velké Británii nebo Francii. Jeho termokamera na měření teploty je také doplněna o kalibrační jednotku (BlackBody), nahrávacího zařízení a PC se softwarem. Měření je plně automatické a bezkontaktní. Stejně jako u dvou předešlých výrobců i tento systém umí měřit více osob najednou – až deset a to na vzdálenost až 4 metry. Tento výrobce také uvádí přesnost měření teploty termokamerou s odchylkou pouze 0,3°C, ale zatím jsme neměli možnost toto tvrzení ověřit v praxi mimo laboratorní podmínky.

Systém lze podobně jako u Hikvision dodat bez BlackBody = opět dochází k degradaci přesnosti měření na 0,5 °C.

Uniview – zlatá střední cesta pro bezkontaktní měření teploty ?

Zlatá střední cesta? Jedná se o čínského výrobce, který každoročně zvyšuje své prodejní obraty. Stává se z něho další čínský, resp. globální gigant v produkci kamerových systémů. Jeho set pro měření tělesné teploty se skládá také z bi-spektrální kamery, BlackBody a NVR. Systém jsme neměli možnost testovat, proto uvádíme údaje od výrobce. Je schopen měřit do vzdálenosti 4-10 metrů údajně s přesností na 0,2°C (!). Rychlost měření pak výrobce udává 0,5 – 1 vteřinu.

Systém je vhodný pro aplikaci do náročného provozu s vysokou frekvencí vstupujících osob. Nevýhodou může být chybějící česká lokalizace a relativně vysoká pořizovací cena.

Axis – evropská alternativa měření teploty zaměstnanců

Renomovaný evropský výrobce síťových kamer ze Švédska představil své technologické řešení pro měření teploty zaměstnanců o něco později, než jeho čínští konkurenti. Jedná se o kameru s nahrávacím zařízením a softwarem, který vyhodnocuje vstupní data z kamery na pozadí. Set nemá kalibrační jednotku. Samotné měření probíhá přímo v softwaru. Odchylka měření je 0,3 – 0,5 °C. Výhodou tohoto řešení je jednoznačně pořizovací cena = z kamerových setů pro měření tělesné teploty je pořizovací cena nejnižší. Nevýhodou však může být rychlost a přesnost měření. 

Současně je možné měřit pouze jednu osobu. Ta se navíc musí zastavit v měřené zóně na cca 1-2 vteřiny. Vzhledem k tomu, že v systému není kalibrační jednotka, může být odchylka až 0,5°C.

Systém je tedy vhodný do prostor, kde není vysoká frekvence vstupujících osob nebo do prostor, kde je již jiným opatřením (režimovým nebo technologickým) počet vstupujících osob omezen. Jako příklad uvedeme například letiště, kde se ke kontrole přistupuje jednotlivě. Vzhledem ke kvalitě výrobků od spol. Axis se dá předpokládat, že jejich systém měření teploty zaměstnanců se bude dále zlepšovat.

Bezpečnostní rám

Jedná se o technologii vyvinutou v Číně. Bezpečnostní rámy s termometrickým senzorem jsou ekonomickou variantou pro měření tělesné teploty zaměstnanců. Podobně jako u kamerového setu od společnosti Axis, i zde je největší výhodou nízký pořizovací náklad. Negativem však může být rychlost měření. Rám je opatřen termometrickým senzorem, ke kterému vstupující osoby na vzdálenost 5 – 15 cm přikládají zápěstí nebo hřbet ruky. Měření pak trvá cca 1,5 vteřiny a přesnost měření je 0,2°C. Systém spustí alarm v případě zaznamenání teploty vyšší, než je nastavená referenční hodnota (37°C).

Tato technologie je vhodná do provozů s nižší frekvencí vstupujících osob nebo do míst, kde lze jinak systémově počet vstupujících osob omezit (nemocnice, letiště, knihovny, školy, školky, atd).

Mobilní terminál

Další z řady technologií vyvinutých v Číně. Systém je kompaktní a mobilní. Jedná se o mobil/tablet opatřený kamerou a softwarem, který, podobně jako u Axisu, vyhodnocuje tělesnou teplotu osoby. Výhodou systému je jednoznačně jeho velikost a mobilita. Jedná se o mobil/tablet, který lze přidělat na sloupek nebo na zeď. Další nespornou výhodou je pořizovací cena. Systém umí rozpoznat, že měřená osoba nemá nasazenou roušku a upozorní ji na to.

Nevýhodou pak může být rychlost měření a průběh měření. Systém změří najednou jednu osobu v čase a současně se měřená osoba musí postavit před terminál. Samotné měření pak probíhá z obličeje – respektive přiblížení obličeje ke kameře.

Systém je tedy vhodný spíše do objektů s menší frekvencí osob, například obecní úřady, knihovny, menší prodejny, restaurace nebo bary.

 

Automatické měření teploty zaměstnancům je potřeba doplnit o režimová opatření

 • Osoba se zvýšenou teplotou nesmí opustit stanoviště sekundární kontroly, kterou většinou provádí ostraha objektu;
 • Osoba se zvýšenou teplotou musí být izolována od ostatních zaměstnanců;
 • Zaměstnanci sekundární kontroly neprodleně kontaktují bezpečnostního ředitele objektu nebo přímého nadřízeného daného zaměstnance;
 • Po vyhodnocení je buď zaměstnanec poslán domů a je mu nařízen home office/sickday;
 • U tohoto zaměstnance by měla být nařízena 14-denní karanténa nebo výsledek z testu na přítomnost viru COVID-19. Testovat by se měl zaměstnanec nechat nejdříve 6 dní od dne, kdy byly odhaleny první příznaky (v našem případě ode dne, kdy u něho systém odhalil zvýšenou tělesnou teplotu);
 • Tělesná teplota by měla být přeměřena všem zaměstnancům, se kterými daný člověk přišel v předchozích 2-4 dnech do kontaktu. Test je proveden digitálním bezkontaktním teploměrem.

Dále je nutné dodržovat následující opatření:

 • Vstup na pracoviště a pohyb po pracovišti vždy v roušce a jednorázových rukavicích;
 • Aby systém fungoval správně, musí být dodržování opatření vyžadováno od všech, bez ohledu na jejich pozici ve firmě, věk, národnost nebo důležitost jejich pracovní náplně;

Zlaté pravidlo: Účinnost bezpečnostního opatření je přímo úměrná důslednosti dodržování nastaveného opatření. Jedna výjimka ohrozí zdraví mnoha lidí a provoz celé Vaší společnosti!

Pro cenovou nabídku se na nás neváhejte obrátit zde.

Jaké další služby Vám můžeme v době řešení koronavirové krize nabídnout?

Portfolio PRO SECURITY zahrnuje bezpečnostní služby od A po Z.

 • Fyzická ostraha – nad rámec běžných povinností měření tělesné teploty vstupujících osob digitálním teploměrem, dohled nad dodržováním vládních opatření (roušky, rozestupy, atd);
 • Technologie – měření tělesné teploty termokamerou, kamerové systémy, zabezpečovací systémy – instalace, nastavení, zaškolení obsluhy a servis technologií je samozřejmostí;
 • Konzultace – nechte si od našich odborníků poradit. Zadejte poptávku a my Vám vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku včetně nastavení režimových opatření;
 • Bezpečnostní audity – podíváme se na celkové zabezpečení Vašeho objektu očima odborníka, poukážeme na nedostatky a navrhneme řešení;

 


Poptávkový formulář


Pokračováním v prohlížení naší stránky souhlasíte s využitím Cookies.
×