Kamery do bytu zajistí spolehlivý dohled nad vaším bytem

KHlavní funkcí kamer do bytu je online monitoring klíčových prostorů vašeho bytu a jeho přilehlých částí. Nedílnou součástí systému většinou bývá možnost nahrání záznamu z kamer po určité časové období. Tento typ kamer je často nazýván záznamová kamera do bytu nebo kamera se záznamem.

Kamerové systémy do bytu patří k rychle se rozvíjejícímu oboru v oblasti bezpečnostních řešení. Stávají se také velmi oblíbeným prvkem zabezpečení bytu. Bezpečnostní kamery od bytu jsou instalovány všude, kde je požadavek na zvýšenou ochranu osob a majetku. Kamery slouží k identifikaci zloděje, ale také poskytují důkazní materiály.

Na trhu se vyskytují různé typy kamer, mezi nejčastěji instalované kamery se řadí skryté kamery do bytu, mini kamery do bytu, wifi kamery do bytu či ip kamery do bytu. Aby splnil vybraný kamerový systém vaše očekávání, je nutné klást důraz na volbu vhodných komponentů a odbornou montáž. Výsledné kamerové záběry tak získají potřebnou kvalitu a lze je použít jako důkazní prostředky.

Společnost PRO SECURITY vám za tímto účelem nabízí profesionální služby, za kterými stojí mnoho let zkušeností. Zajistíme vám odborný návrh kamerového systému do bytu a profesionální instalaci. Dbáme na výběr nejvhodnějších komponentů na základě možností a požadavků zákazníka. Instalujeme kamerové systémy v Praze a Brně, ale působíme též po celé České republice i v zahraničí.

Komponenty kamerového systému

Kamerový systém do bytu se skládá z jedné nebo více kamer, nahrávacího zařízení s datovým úložištěm, monitoru, myši a klávesnice pro ovládání kamerového systému (pokud není připojen k PC).

Kamerový systém může být tvořen z různých typů kamer, např. ip kamery, analogové kamery, wifi kamery, hybridní kamery, dále také ze skrytých kamer či mini kamer.

Jak vybrat vhodný kamerový systém do bytu?

Po opravdu efektivní a spolehlivý výběr kamerového systému do bytu je nutné nejprve navrhnout optimální bezpečnostní řešení. Naše bezpečnostní agentura vytváří návrh bezpečnostní řešení na základě definice míry rizika v daném bytě a následného vyhodnocení priorit. Na základě těchto výsledků vám vypracujeme optimální bezpečnostní kamerový systém do bytu.

Na trhu se nachází široká nabídka mnoha druhů kamer do bytu. Každý typ kamery má specifické vlastnosti a využití. V základním rozdělení kamery dělíme na IP kamery a kamery analogové, přičemž tyto kamery se liší zejména způsobem přenosu obrazu do záznamového nebo zobrazovacího zařízení.

Pro srovnání jsme vytvořili tabulku vlastností bezpečnostních kamer

Vlastnost Analogový kamerový systém IP kamerový systém
Rozlišení kamer 0,4 MPix 1,3 – 5 MPix (standardně)
Snímková frekvence 25 FPS 6-60 FPS
Detekce pohybu v obraze Ano (většinou jen na záznamovém zařízení) Ano
Inteligentní analýza Ne Ano
Lze sledovat přes internet? Ano (většinou jen při použití záznamového zařízení) Ano
Nároky na diskovou kapacitu Nižší Vyšší
Kabeláž Vyšší náročnost Nižší náročnost, širší použití
Finanční náročnost Nižší Vyšší

Pokud si nejste jistí, jakou kameru do bytu chcete zvolit, doporučujeme porovnat jednotlivé vlastnosti a možnosti použití kamer do bytu. Základem je také zhodnocení stávajících možností ve vašem bytě (již připravené datové nebo analogové kabeláže) a vaše požadavky na kamerový systém.

Vlastnosti kamer a jejich využití v kamerovém systému

Rozlišení kamer do bytu

Rozlišení kamer do bytu určuje, kolika obrazovými body (pixely) je výsledný obraz tvořen. Obvykle se udává v mega-pixelech (počet miliónů pixelů). Zkratka rozlišení je MPix. Volbu vhodného rozlišení zásadním způsobem určuje účel pořízení kamerového systému. Chceme-li, aby kamera rozeznala obličej neznámé osoby, analogová kamera toto zvládne do vzdálenosti maximálně 2 metrů, přičemž IP kamera s rozlišením 2 Mpix rozezná detail obličeje do vzdálenosti 8 metrů.

Snímková frekvence

Snímková frekvence určuje, kolik snímků za vteřinu je kamera schopna pořídit. Platí zde úměra, že čím vyšší tato hodnota je, tím je obraz pro lidské oko plynulejší.

Lidské oko přestává vnímat trhaný obraz při přibližně 15 snímcích za sekundu (označuje se jako FPS). Analogové kamery disponují maximálním FPS 25, tuto hodnotu již není možné technologicky překročit. Naopak některé IP kamery mohou disponovat až 60 a více FPS. Kamery schopné poskytovat vyšší snímkovou frekvenci jsou užitečné při sledování velmi rychlého pohybu.

Detekce pohybu v obraze

Detekce pohybu v obraze má za účel detekovat pohyb v obraze. Tuto funkci lze využít ke spínání dalších prvků, jako je například osvětlení. Detekce může sloužit také k nastavení nahrávání, kdy kamerový systém nahrává jen tehdy, když je v obraze detekován pohyb. Díky tomu dochází k redukci množství nahraných dat a snižuje se náročnost na datové úložiště. Touto funkcí disponují například bezpečnostní kamery s pohybovým čidlem či samospouštěcí kamera do bytu.

IP kamery do bytu a inteligentní analýza

Inteligentní analýza je doménou výhradně IP kamer. Tato technologie umožňuje například ohraničení prostoru v záběru kamery, do kterého nesmí kdokoliv vstupovat. Pokud do této střežené zóny někdo vstoupí, kamerový systém vyhlásí poplach.

Možností, které inteligentní analýza nabízí, existuje samozřejmě celá řada. Patří k nim upozornění na předmět v záběru, sledování pohybu osoby v záběru (trackování, např. sledovací kamera do bytu), ztráta objektu ze záběru nebo analýzy spojené s ochranou kamery samotné – přestřižení kabelu od kamery, její překrytí nebo posprejování. Analogové kamery tuto technologii nenabízí.

Sledování kamery do bytu přes mobil nebo na PC

Sledování obrazu přes internet nebo přes mobilní telefon umožňují oba typy kamer, tedy jak analogové, tak IP kamery. Analogový kamerový systém tuto funkci zajišťuje přes nahrávací zařízení, většinou se jedná o kamerový systém se záznamem do bytu.

Naopak IP kamery umožňují záběry odesílat přímo z kamery do PC nebo na mobilní telefon. Současně jsou schopny data ukládat na zabudovanou paměťovou kartu. Záznamy z kamery do bytu tak lze snadno sledovat přes mobil. Tento typ kamer často nazýváme jako online kamera do bytu. Vždy je však nutné brát v úvahu rychlost připojení k internetu a to jak v případě odesílání dat, tak u příjemce dat.

Rychlost internetového připojení tedy přímo ovlivňuje snímkovou frekvenci a zejména tam, kde při proměření zjistíme, že je připojení nedostatečné, již v kamerovém systému rovnou nastavíme odesílaní obrazu s nižší hodnotou FPS.

Nároky na diskovou kapacitu

IP kamery do bytu mají, vzhledem ke své schopnosti pořizovat kvalitnější obraz, až pětkrát vyšší náročnost na diskovou kapacitu než kamerové systémy analogové. Důvodem je vyšší rozlišení a vyšší snímková frekvence. Pro příklad, jedna IP kamery s rozlišením 2 MPix vyžaduje přibližně 100 Gb denně. Naopak jedna analogová kamera s maximální snímkovou frekvencí vyžaduje 20 Gb denně.

Využití kabeláže u kamerových systémů

Kabelové rozvody u analogových systémů nelze využít k ničemu jinému, než k přenosu záznamu z kamery do záznamového zařízení. U IP kamer do bytu lze instalované kabely využít k mnoha účelům. Například k připojení počítačů, k přenosu dat nebo k přenosu napájení.

Cena kamerového systému

Cena kamerového systému se odvíjí na základě mnoha faktorů. Nelze přesně říci, jaký ze systémů je levnější či dražší. Cena závisí zejména na požadavcích, které na danou kameru do bytu máte a také především na již rozvedených kabelážích.

Pokud máte připravenou síť datových kabelů, výhodnější pro vás samozřejmě bude instalace IP kamer do bytu. Naopak, máte-li již doma rozvedené analogové rozvody, výhodnějším řešením budou analogové kamery. Nelze však obecně říci, jaké kamery do bytu jsou levné a jaké naopak drahé.

Jakou kameru do bytu tedy vybrat?

Pokud nejste odborníkem v oblasti bezpečnostních kamer do bytu, doporučujeme výběr kamerového systému svěřit odborníkům. Profesionální bezpečnostní agentura s bohatými zkušenostmi vám zajistí odborný návrh bezpečnostního kamerového systému do bytu a postará se také o instalaci kamer do bytu. Navíc vám zpracuje veškerou potřebnou dokumentaci, do které se řadí povinná dokumentace vyplývající z nařízení EU o zpracování osobních údajů – tzv. GDPR.

Ať již se poohlížíte po skryté kameře do bytu, mini kameře do bytu s wifi nebo pouze kameře s nočním viděním, profesionální bezpečnostní agentura vyslechne vaše požadavky a navrhne optimální bezpečnostní řešení na míru vašim možnostem a potřebám.

Bezdrátové kamery do bytu

Bezdrátové kamery do bytu se řadí k oblíbenému bezpečnostnímu řešení v bytech i dalších objektech. Přenos videosignálu zde probíhá bezdrátově, napájení jednotlivých částí je velmi omezené, protože se jedná o bezpečnostní kamery na baterii. Bezdrátové kamery do bytu je proto vhodnější použít v případech, kdy nelze využít standardního řešení.

Naopak drátový – jinak také kabelový kamerový systém, nabízí spolehlivější přenos záznamu a kvalitnější obraz. Avšak instalace drátové kamery do bytu je mnohem náročnější. V tomto případě jsou k dispozici naši odborní technici, kteří vám s montáží kamerového systému velmi rádi a ochotně pomohou.

Další vyhledávané typy kamer do bytu

Kamery do bytu pro sledování seniorů

Některé kamerové systémy neslouží pouze k ochraně majetku a jako důkazní materiál v případě trestné činnosti, nýbrž mohou výborně posloužit pro sledování seniorů, nemocných či nemohoucích lidí. Tyto hlídací kamery do bytu sledují pohyb sledované osoby a v případě její nečinnosti (pád, nehybnost, dušení …) vyhlásí poplach nebo rovnou přivolají pomoc záchranné složky.

Skryté kamery do bytu pro dohled nad vaším bytem

Skryté kamery do bytu, jinak také špionážní bezpečnostní kamery do bytu či tajné kamery do bytu, nejsou primárně určeny proti zlodějům, ale napomáhají též odhalování nevěry a rozklíčování dalších záhad, které se udávají za vašimi zády.

Mini kamery a skryté kamery do bytu lze zakamuflovat v podstatě kamkoliv, ať již do drobných věcí, jako jsou pera, tužky, hodinky, tak například do nábytku, budíku i elektroniky. Lze je také instalovat jako stropní kamery do bytu.

Malé kamery do bytu umožňují diskrétní a spolehlivé nahrávání a pomohou vám nalézt příčinu vašeho problému nebo zodpovědět mnohé otázky.

Dveřní domácí kamery bezdrátové do kukátka

Velmi žádané jsou také dveřní bezdrátové kamery do kukátka, které nazýváme jako digitální dveřní kukátko s kamerou. Tato kukátka s kamerou umožňují bezpečné monitorování prostoru za vašimi dveřmi. Většina digitálních kukátek disponuje možností pořízení fotografií nebo krátkého videozáznamu. Skvělou funkcí většiny dveřních kamer je noční vidění nebo pohybový senzor.

Výhody instalace kamerového systému do bytu

Kamery do bytu jsou nedílnou součástí bezpečnostního řešení vaší domácnosti. Monitorují váš byt a poskytují cenné důkazní materiály v případě trestné činnosti. Ať již do svého bytu necháte nainstalovat mini kamery či skryté kamery nebo dáte přednost full hd kameře, zvýšíte tak úroveň ochrany vašeho majetku i zdraví. Kamery mohou působit také preventivně a odstrašit případné zloděje. Instalaci bezpečnostních kamer do bytu proto jednoznačně doporučujeme.

Jaké výrobce bezpečnostních kamer do bytu nejčastěji montujeme?

Naším cílem je nabídnout vám komplexní řešení bezpečnostních kamer do bytu na míru vašim potřebám. Z toho důvodu jsme si na trhu vybrali dva přední výrobce kamerových systémů, se kterými spolupracujeme. Díky tomu jsme schopni reagovat na široké spektrum poptávek a sestavit nabídku přesně podle vašich požadavků.

Kamerové systémy Dahua

Dahua je předním výrobcem kamerových systémů s druhým největším světovým podílem na trhu. Zaměřuje se na stálé investice do výzkumu a vývoje nových technologií i inovací. Tato firma investuje do vývoje 10 % z ročních tržeb.  Do vývoje a zdokonalování kamerových systémů CCTV je celoročně zapojeno celoročně více než 6 000 vývojářů.

Produktové portfolio společnosti Dahua zahrnuje: Dohledový hardware a software, přístupové systémy, zabezpečovací systémy a systémy videovrátných.

Kamerové systémy HIKVISON

HIKVISION se řadí k předním výrobcům a dodavatelům kamerových systémů na světě. Mezi produkty značky HIKVISION patří hybridní DVR, NVR, samostatné DVR, IP kamery, analogové kamery nebo Speed Dome kamery.

Bezpečnostní kamery od společnosti Hikvision jsou určeny do všech oblastí bezpečnostního monitorování. Vyznačují se především kvalitou na vysoké úrovni.

Propojení jednotlivých segmentů značky HIKVISION zaručuje profesionální řešení v oblasti kamerových systémů.

Proč si pro návrh a instalaci kamery do bytu zvolit odbornou firmu?

Vybrat vhodnou kameru do bytu, její zobrazovací schopnosti a správný účel, je skutečně práce pro odborníka. Pokud potřebujete jednu bezpečnostní kameru na chodbu nebo atrapu mini kamery do bytu, patrně takový výběr zvládnete sami.

Avšak pro výběr spolehlivé bezpečnostní kamery sloužící jako ochrana vašeho bytu a zejména zdraví, oslovte specializovanou firmu.

Profesionální odborná firma vám nabídne:

  • profesionální návrh kamerového systému upravený přesně dle potřeb a parametrů vašeho bytu
  • vždy budete mít partnera, který vám zajistí servis zařízení
  • záruku správně nainstalovaného kamerového systému
  • budeme s vámi nadále v kontaktu a budeme vás pravidelně informovat o novinkách na trhu s prvky bezpečnostních technologií a chytré domácnosti
  • veškerou potřebnou dokumentaci

Spolehlivý kamerový systém do bytu od PRO SECURITY

Bezpečnostní agentura PRO SECURITY vám nabízí návrh a montáž kamer do bytu, vytvořený přesně na základě potřeb a parametrů vašeho bytu.

S PRO SECURITY budete mít vždy po boku spolehlivého partnera, který vám zajistí pravidelný servis kamerového systému. Můžete se na nás spolehnout!

 

S námi máte záruku profesionálního návrhu kamerového systému, který bude vytvořen přesně podle vašich požadavků a možností vašeho bytu. Vždy budete mít po boku spolehlivého partnera, který se postará o kvalitní servis vašich bezpečnostních kamer. Zůstaneme s vámi v kontaktu a pravidelně vás budeme informovat o novinkách na trhu s bezpečnostními technologiemi a s prvky chytré domácnosti.

Postaráme se o vaši bezpečnost! Zajišťujeme prodej a instalace kamer v Praze, Brně i po celé České republice nebo v zahraničí.

Naším cílem je poskytovat nadstandardní a komplexní bezpečnostní služby. Pracujeme s nejmodernějšími bezpečnostními řešeními a nainstalujeme vám kvalitní kamery do bytu za rozumnou cenu.

S dotazy a požadavky na bezpečnostní řešení se na nás neváhejte obrátit. Jsme tu pro vás!

Bezpečnostní specialista


"Navrhnu vám efektivní bezpečnostní řešení s ohledem na váš rozpočet."

Jan Sedláček

Bezpečnostní specialista

email: sedlacek@pro-security.cz
telefon: +420 602 210 719

Poptávkový formulář:


Vrátné služby|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|VIP osobní ochranka – bodyguarding|Kamerové systémy (CCTV)|Monitoring objektů|Monitoring osob – tísňové systémy|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Elektronická požární signalizace (EPS)|Fyzická ostraha objektů, security služby|Ostraha se psem|Recepční služby