Domácí kamerový systém: efektivní zabezpečení vašeho domu

Hlavní funkcí domácího kamerového systému je online monitoring klíčových prostorů vašeho rodinného domu a jeho přilehlých částí. Nedílnou součástí systému většinou bývá možnost nahrání záznamu z kamer po určité časové období. Díky tomu vám může kamera na dům poskytnout cenné důkazy v případě trestného činu. Tento typ kamer se často označuje jako domácí bezpečnostní kamery se záznamem.

Kamery do domu patří k rychle se rozvíjejícímu oboru v oblasti bezpečnostních řešení. Stávají se také velmi oblíbeným prvkem zabezpečení domácnosti. Kamerové zabezpečení domu je instalováno všude, kde je požadavek na zvýšenou ochranu osob a majetku. Domácí kamery slouží k identifikaci zloděje, ale také poskytují důkazní materiály.

Na trhu lze vybírat z široké nabídky bezpečnostních kamer na dům. Mezi nejčastěji instalované domácí kamery se řadí wifi kamera do domu, domácí skrytá kamera, domácí ip kamera, domovní zvonek s kamerou bezdrátový nebo domácí bezdrátový kamerový systém.

Aby vybraný kamerový systém do domu splnil vaše očekávání, je nutné klást důraz na volbu vhodných komponentů a odbornou instalaci. Výsledné záběry z kamer tak získají potřebnou kvalitu a lze je použít jako důkazní prostředky.

Rodinný dům patří k jedné z největších investic v životě, proto je také nutné věnovat pozornost jeho ochraně. Domovní kamerové systémy jsou skvělým preventivním bezpečnostním prvkem, který vám pomůže efektivně chránit váš majetek a bojovat proti kriminalitě.

Společnost PRO SECURITY vám za tímto účelem nabízí profesionální služby bezpečnostní agentury, za kterými stojí mnoho let zkušeností. Zajistíme vám odborný návrh domácího kamerového systému, včetně profesionální instalace a následných revizí. Dbáme na výběr nejvhodnějších komponentů na základě možností a požadavků zákazníka. Kamery do domu instalujeme v Praze a Brně, ale působíme též po celé České republice i v zahraničí.

Komponenty kamerového zabezpečení domu

Kamerové zabezpečení domu se skládá z jedné nebo více kamer, nahrávacího zařízení s datovým úložištěm, monitoru, myši a klávesnice pro ovládání domácího kamerového systému (pokud není připojen k PC).

Kamerový systém domu může být tvořen z různých typů kamer, např. domácí ip kamery, analogové kamery, domácí wifi kamery, hybridní kamery, dále také ze skrytých kamer či domácích mini kamer.

Jak vybrat vhodný domácí kamerový systém?

Po opravdu efektivní a spolehlivý výběr domovních kamer klademe důraz na prvotní návrh optimálního bezpečnostního řešení. Tento návrh vytváříme na základě definice míry rizika v daném bytě  a následného vyhodnocení priorit. Podle výsledků definice vám vypracujeme vhodný domácí kamerový systém.

Na trhu se nachází široká nabídka mnoha druhů bezpečnostních kamer na dům. Každý typ domácí kamery má specifické vlastnosti a možnosti využití. V základním rozdělení kamery dělíme na IP kamery a kamery analogové, přičemž tyto kamery se liší zejména způsobem přenosu obrazu do záznamového nebo zobrazovacího zařízení.

Pro srovnání jsme vytvořili tabulku vlastností bezpečnostních kamer

Vlastnost Analogový kamerový systém IP kamerový systém
Rozlišení kamer 0,4 MPix 1,3 – 5 MPix (standardně)
Snímková frekvence 25 FPS 6-60 FPS
Detekce pohybu v obraze Ano (většinou jen na záznamovém zařízení) Ano
Inteligentní analýza Ne Ano
Lze sledovat přes internet? Ano (většinou jen při použití záznamového zařízení) Ano
Nároky na diskovou kapacitu Nižší Vyšší
Kabeláž Vyšší náročnost Nižší náročnost, širší použití
Finanční náročnost Střední Vyšší střední

Pokud si nejste jistí, jaká bezpečnostní kamera je vhodná pro domácí použití, doporučujeme porovnat jednotlivé vlastnosti a možnosti použití domovních kamer. Základem je také zhodnocení stávajících možností ve vašem domě (již připravené datové nebo analogové kabeláže) a vaše požadavky na kamerový systém.

Vlastnosti kamer a jejich využití v kamerovém systému do rodinného domu

Rozlišení domácích kamer

Rozlišení domácích kamer určuje, kolika obrazovými body (pixely) je výsledný obraz tvořen. Obvykle se udává v mega-pixelech (počet miliónů pixelů). Zkratka rozlišení je MPix. Volbu vhodného rozlišení zásadním způsobem určuje účel pořízení kamerového systému.

Pokud chceme, aby kamera rozeznala obličej neznámé osoby, analogová kamera toto zvládne do vzdálenosti maximálně 2 metrů, přičemž IP kamera s rozlišením 2 Mpix rozezná detail obličeje do vzdálenosti 8 metrů.

Snímková frekvence

Snímková frekvence určuje, kolik snímků za vteřinu je domácí hlídací kamera schopna pořídit. Platí zde úměra, že čím vyšší tato hodnota je, tím je obraz pro lidské oko plynulejší.

Lidské oko přestává vnímat trhaný obraz při přibližně 15 snímcích za sekundu (označuje se jako FPS), přičemž analogové kamery disponují maximálním FPS 25. Tuto hodnotu již není možné technologicky překročit. Naopak některé IP kamery mohou disponovat až 60 a více FPS. Kamery schopné poskytovat vyšší snímkovou frekvenci jsou užitečné při sledování velmi rychlého pohybu.

Detekce pohybu v obraze

Detekce pohybu v obraze má za účel detekovat pohyb v obraze. Tuto funkci lze využít ke spínání dalších prvků, mezi které se řadí například osvětlení. Detekci lze využít k nastavení nahrávání, kdy domovní kamerový systém nahrává jen v době, když je v obraze detekován pohyb. Díky tomu dochází ke snížení množství nahraných dat a snižuje se tak náročnost na datové úložiště.

Domácí IP kamera a inteligentní analýza

Inteligentní analýza je doménou výhradně IP kamer. Tato technologie umožňuje například vyznačení prostoru v záběru kamery, do kterého nesmí kdokoliv vstupovat. Pokud do této střežené zóny někdo vstoupí, kamerový systém okamžitě vyhlásí poplach.

Inteligentní analýza samozřejmě nabízí celou řadu možností. Patří k nim upozornění na předmět v záběru, sledování pohybu osoby v záběru (trackování, např. sledovací kamera do domu s mikrofonem), ztráta objektu ze záběru nebo analýzy spojené s ochranou kamery samotné – přestřižení kabelu od kamery, její překrytí nebo posprejování. Analogové kamery tuto technologii nenabízí.

Sledování domácí kamery přes mobil nebo na PC

Sledování obrazu přes internet nebo přes mobilní telefon umožňují oba typy kamer, tedy jak analogové, tak IP kamery. Analogový kamerový systém tuto funkci zajišťuje přes nahrávací zařízení, většinou se jedná o bezpečnostní kamerový systém se záznamem.

Naopak mezi domácí kamery s přístupem na mobilu patří IP kamery, které umožňují záběry odesílat přímo z kamery na mobilní telefon nebo do PC. Data současně ukládají na zabudovanou paměťovou kartu. Záznamy z domácí hlídací kamery lze právě díky tomu sledovat i na mobilním telefonu. Vždy je však nutné brát v úvahu rychlost připojení k internetu a to jak u odesílání dat, tak u příjemce dat.

Rychlost internetového připojení tedy přímo ovlivňuje snímkovou frekvenci a zejména tam, kde při proměření zjistíme, že je připojení nedostatečné, již v kamerovém systému rovnou nastavíme odesílaní obrazu s nižší hodnotou FPS.

Nároky na diskovou kapacitu domácích bezpečnostních kamer

Domácí ip kamery mají, vzhledem ke své schopnosti pořizovat kvalitnější obraz, až pětkrát vyšší náročnost na diskovou kapacitu, nežli analogové kamerové systémy. Důvodem je vyšší rozlišení a vyšší snímková frekvence. Například jedna IP kamera s rozlišením 2 MPix vyžaduje přibližně 100 Gb denně. Naopak jedna analogová kamera s maximální snímkovou frekvencí vyžaduje 20 Gb denně.

Využití kabeláže u kamerových systémů

Kabelové rozvody u analogových systémů lze využít pouze k přenosu záznamu z kamery do záznamového zařízení. Instalované kabely domácích ip kamerových systémů lze naopak využít k mnoha účelům. Například k připojení počítačů, k přenosu dat nebo k přenosu napájení.

Cena za zabezpečení domu kamerami

Cena za kamerové zabezpečení domu se odvíjí na základě mnoha faktorů. Nelze přesně říci, jaký domácí kamerový systém je levný a jaký naopak dražší. Cena závisí zejména na požadavcích, které na danou kameru do domu máte, a také především na již rozvedených kabelážích.

Pokud již máte k dispozici síť datových kabelů, výhodnější pro vás samozřejmě bude instalace domácích IP kamer. Naopak, máte-li doma rozvedené analogové rozvody, výhodnějším řešením budou analogové kamery. Nelze však obecně říci, jaké kamery do bytu jsou levné, jaké drahé nebo jaká domácí kamera je nejlepší.

Jaké kamery na rodinném domě instalovat?

Nejste-li odborníkem v oblasti bezpečnostních kamer na dům, doporučujeme výběr kamerového systému svěřit odborníkům. Profesionální bezpečnostní agentura s bohatými zkušenostmi vám zajistí odborný návrh kamerového zabezpečení domu a postará se také o instalaci kamerového systému do domu. Navíc vám zpracuje veškerou potřebnou dokumentaci, jejíž součástí je povinná dokumentace vyplývající z nařízení EU o zpracování osobních údajů – tzv. GDPR.

Ať již se poohlížíte po skryté kameře do domu s wifi, analogové tv domovní kameře, domácí ip kameře nebo pouze domovním zvonku s kamerou, profesionální bezpečnostní agentura vyslechne vaše přání a navrhne optimální bezpečnostní řešení na míru vašim možnostem a potřebám.

Bezdrátové domovní kamery

Domácí bezdrátový kamerový systém se řadí k velmi oblíbenému bezpečnostnímu řešení v rodinných domech i dalších objektech. Přenos videosignálu zde probíhá bezdrátově, napájení jednotlivých částí je velmi omezené, protože se jedná o kamerový systém čerpající energii z baterií. Domácí bezdrátové kamery se proto používají v případě, kdy nelze využít standardního řešení.

Spolehlivější přenos záznamu a kvalitnější obraz naopak nabízí kabelový kamerový systém. Avšak instalace drátového kamerového systému do domu je mnohem náročnější. I v tomto případě jsou k dispozici naši odborní technici, kteří vám s instalací kamer na dům velmi rádi a ochotně pomohou.

Další vyhledávané typy domácích kamerových systémů

Domovní zvonek s kamerou

Domovní zvonek s kamerou nebo domácí telefon s kamerou se řadí k důležitým bezpečnostním prvkům ve vašem domě. Pomůže vám komunikovat s osobou na druhém konci, aniž byste museli otevírat vchodové dveře. Díky tomu vám, nebo vašim dětem, rodičům či prarodičům, umožní si návštěvu nejprve prohlédnout a na základě toho se rozhodnout, zda ji vpustíte dovnitř.

Elektrické domovní zvonky s kamerou jsou nejčastěji bezdrátové a jsou tvořeny barevným monitorem a kamerovou jednotkou. Některé z nich mají zabudované úložiště, do kterého se ukládají fotografie vašich návštěv.

Domácí telefony s kamerou vám zajistí bezpečí v případě nevyžádaných návštěv a ochrání celou vaši rodinu před nejčastějším typem loupeží, které začínají právě přátelským otevřením dveří.

Domácí skryté kamery pro dohled nad vaší domácností

Domácí skryté kamery, jinak také tajné kamery do domu napomáhají k odhalování nevěry a rozklíčování dalších záhad, které se udávají za vašimi zády. Tyto domácí mini kamery lze ukrýt v podstatě kamkoliv, například do drobných věcí jako jsou pera, tužky, hodinky, či například do nábytku, elektroniky a dalšího domácího vybavení.

Skryté domácí kamery nahrávají záznam diskrétně ale spolehlivě. Díky tomu vám pomohou nalézt příčinu podezřelého chování vašeho partnera nebo kohokoliv v rodině a současně poskytnou důkazní materiály.

Dveřní domácí kamery bezdrátové

Často používané jsou také dveřní bezdrátové kamery, které jsou instalovány do dveří či do vchodu bytového domu. Dveřní kamery umožňují bezpečné monitorování prostoru za vašimi dveřmi. Většina z nich disponuje možností pořízení fotografie osoby za dveřmi nebo krátkého videozáznamu. Skvělou funkcí většiny dveřních kamer je noční vidění nebo pohybový senzor.

Výhody instalace domácího kamerového systému

Kamery do domu jsou nedílnou součástí bezpečnostního řešení vaší domácnosti. Monitorují váš byt a poskytují cenné důkazní materiály v případě trestné činnosti. Ať již do svého domu necháte nainstalovat domácí mini kamery či fake kamery, nebo dáte přednost raději bezpečnostní otočné kameře, zvýšíte tak úroveň ochrany vašeho majetku a zdraví.

Kamerové zabezpečení domu může působit také preventivně a odstrašit případná nelegální vniknutí. Nejen z tohoto důvodu montáž domácího kamerového systému určitě doporučujeme.

Jaké výrobce kamer nejčastěji montujeme na domy?

Svým klientům nabízíme komplexní kamerové zabezpečení domu na míru jejich potřebám a možnostem. Z toho důvodu jsme si na trhu vybrali dva přední výrobce kamerových systémů, se kterými spolupracujeme. Díky tomu jsme schopni reagovat na široké spektrum poptávek a sestavit návrh bezpečnostního řešení přesně podle vašich požadavků.

Kamerové systémy Dahua

Dahua je předním výrobcem kamerových systémů s druhým největším světovým podílem na trhu. Tato společnost se zaměřuje na stálé investice do výzkumu a vývoje nových technologií i novací. Do vývoje Dahua investuje 10 % z ročních tržeb.  Do zdokonalování domácích kamerových systémů je celoročně zapojeno více než 6 000 vývojářů.

Produktové portfolio společnosti Dahua zahrnuje: Dohledový hardware a software, přístupové systémy, zabezpečovací systémy a systémy videovrátných.

Kamerové systémy HIKVISON

Společnost HIKVISION se řadí k předním výrobcům a dodavatelům kamerových systémů na světě. Mezi produkty značky HIKVISION patří hybridní DVR, NVR, samostatné DVR, IP kamery, analogové kamery nebo Speed Dome kamery.

Bezpečnostní kamery od společnosti Hikvision jsou určeny do všech oblastí bezpečnostního monitorování. Vyznačují se především kvalitou na vysoké úrovni.

Propojení jednotlivých segmentů značky HIKVISION zaručuje profesionální řešení v oblasti kamerových systémů.

Proč si pro návrh a instalaci bezpečnostní kamery na dům zvolit odbornou firmu?

Vybrat vhodnou domovní kameru, její zobrazovací schopnosti a správný účel použití, je skutečně práce pro odborného technika. Potřebujete-li pouze jednu domácí vnitřní kameru nebo bezpečnostní kameru pro domácí použití, patrně takový výběr zvládnete sami.

Avšak pro výběr spolehlivé bezpečnostní kamery, která má sloužit jako profesionální ochrana vašeho majetku a zejména zdraví, oslovte specializovanou firmu.

Profesionální odborná firma vám nabídne:

  • profesionální návrh kamerového systému upravený přesně dle potřeb a parametrů vašeho rodinného domu
  • vždy budete mít partnera, který vám zajistí servis zařízení
  • záruku správně nainstalovaného domácího kamerového systému
  • budeme s vámi nadále v kontaktu a budeme vás pravidelně informovat o novinkách na trhu s prvky bezpečnostních technologií a chytré domácnosti
  • veškerou potřebnou dokumentaci

Spolehlivý kamerový systém do bytu od PRO SECURITY

Bezpečnostní agentura PRO SECURITY vám nabízí návrh a montáž kamer do domu, vytvořený přesně na základě potřeb a parametrů vašeho rodinného domu.

S PRO SECURITY budete mít vždy po boku spolehlivého partnera, který vám zajistí pravidelný servis kamerového systému.
Můžete se na nás spolehnout!

S námi máte záruku profesionálního návrhu kamerového systému, který bude vytvořen přesně podle vašich požadavků a možností vašeho domu. Vždy budete mít po boku spolehlivého partnera, který se postará o kvalitní servis vašich bezpečnostních kamer. Zůstaneme s vámi v kontaktu a pravidelně vás budeme informovat o novinkách na trhu s bezpečnostními technologiemi a s prvky chytré domácnosti.

Postaráme se o vaši bezpečnost! Zajišťujeme prodej a instalace domácích kamer v Praze, Brně i po celé České republice nebo v zahraničí.

Naším cílem je poskytovat nadstandardní a komplexní bezpečnostní služby. Pracujeme s nejmodernějšími bezpečnostními řešeními a nainstalujeme vám kvalitní kamerový systém do domu za rozumnou cenu.

S dotazy a požadavky na bezpečnostní řešení se na nás neváhejte obrátit. Jsme tu pro vás!

Bezpečnostní specialista


"Navrhnu vám efektivní bezpečnostní řešení s ohledem na váš rozpočet."

Jan Sedláček

Bezpečnostní specialista

email: sedlacek@pro-security.cz
telefon: +420 602 210 719

Poptávkový formulář:


Monitoring osob – tísňové systémy|Kamerové systémy (CCTV)|Recepční služby|VIP osobní ochranka – bodyguarding|Vrátné služby|Fyzická ostraha objektů, security služby|Ostraha se psem|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Mobilní patrola|Elektronická požární signalizace (EPS)